Record details

Title
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Marie Adamová, Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Palaeopedological and quaternary investigation in the vicinity of Pavlov (Pavlovské vrchy Mts.)
Author
    Adamová, Marie
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 62-63
Year
    1998
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    chemismus hornin
    černozem
    kvartér moravských úvalů
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Pavlov (Břeclav)
Keyword
    34-12
    Kvartérní
    Okolí
    Paleopedologický
    Pavlova
    Pavlovské
    Pohořelice
    Vrchy
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012