Record details

Title
    Paleopedologický výzkum na listu Hollabrunn (Dolní Rakousko)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Paleopedological investigation of the map sheet Hollabrunn (Lower Austria)
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 79-80
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    mikropedologie
    paleopedologie
    pleistocén
Subject category
    fosilní půdy
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    Dolní
    Hollabrunn
    Listu
    Paleopedologický
    Rakousko
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012