Record details

Title
    Paleopedologický výzkum na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Palaeopedological investigation of the map sheet Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) and Krems (ÖK 38), Lower Austria
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 86-87
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    mikropedologie
    paleoekologie
    pleistocén
Subject category
    půdy fosilní
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    21
    22
    38
    Dolní
    Hollabrunn
    Horn
    Krems
    Listu
    ÖK
    Paleopedologický
    Rakousko
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012