Record details

Title
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Paleopedological investigation at the locality Sedlec
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 121-122
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    eolické sedimenty
    interglaciály
    kvartér Českého masivu
    paleopedologie
    pleistocén
    sedimentace eolická
Subject category
    půdy fosilní
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov
    Sedlec
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Lokalitě
    Paleopedologický
    Sedlec
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012