Record details

Title
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Palaeopedology of the section at Brno-Pisárky
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 32-33
Year
    1996
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    kvartér moravských úvalů
    mikropedologie
    pedogeneze
    pleistocén
    půda fosilní
Geographical name
    Brno-Pisárky
    ČR-Morava
Keyword
    24-34
    Brně-Pisárkách
    Ivančice
    Paleopedologický
    Profilu
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012