Record details

Title
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
Other titles
    Palaeopedological investigation of the important Quaternary localities in the Lower Austria
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    1999
Keyword
    Dolním
    Kvartérních
    Lokalit
    Paleopedologický
    Rakousku
    Výzkum
    Významných
Abstract (in czech)
   Byl proveden paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku:Stillfried, Vídeň-Rudolfova cihelna, Neudegg, Willendorf)
Abstract (in english)
   Palaeopedological investigation of the important Quaternary localities in the Lower Austria
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014