Record details

Title
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Palaeopedological investigation of the important Quaternary localities in the Lower Austria
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 93-97
Year
    1999
Notes
    4 obr., 1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    archeologie
    kvartér
    mikromorfologie
    proces biogenní
    profil geologický
    půda fosilní
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    Dolním
    Kvartérních
    Lokalit
    Paleopedologický
    Rakousku
    Výzkum
    Významných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012