Record details

Title
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Paleopedological investigation of significant localities Paudorf, Furth near Göttweig, Krems-shooting-range and Stranzendorf
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 80
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    eolické sedimenty
    mikropedologie
    paleopedologie
    pleistocén
    sedimentace eolická
Subject category
    korelace stratigrafické
    půdy fosilní
Geographical name
    Rakousko
Keyword
    Furth
    Göttweigu
    Krems-Střelnice
    Lokalit
    Paleopedologický
    Paudorf
    Stranzendorf
    Výzkum
    Významných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012