Record details

Title
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Roman Novotný, Rostislav Melichar
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Melichar, Rostislav
    Novotný, Roman
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 72
Year
    2002
Notes
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    analýza tektonická
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    interpretace
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    metoda grafická
    račanská jednotka
    tlak orientovaný
    zóna střižná
Geographical name
    ČR-Morava
    Malenovice (Zlín)
Keyword
    Analysis
    Carpathians
    Fault
    Indicators
    Malenovice
    Paleostress
    Planes
    Rača
    Slip
    Special
    Surroundings
    Town
    Unit
    Western
    Zlín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012