Record details

Title
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
Statement of responsibility
    Dušan Plašienka, Jozef Michalík, Michal Kováč, Pavol Gross, Marián Putiš
Author
    Gross, Pavol
    Kováč, Michal, 1952-
    Michalík, Jozef
    Plašienka, Dušan
    Putiš, Marián
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 4
Pages
    s. 195-208
Year
    1991
Notes
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    analýza tektonická
    dynamická analýza
    paleotektonika
    tektonický styl
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Keyword
    Evolution
    Karpaty
    Malé
    Mts.-
    Overview
    Paleotectonic
Abstract (in czech)
   Strukturu Malých Karpat tvoří několik příkrovových jednotek od prealpinského podloží přes mesozoický pokryv po svrchní příkrovové komplexy. V tatrickém podloží bylo vyčleněno několik vulkano-sedimentárních sledů; paleoalpidní příkrovy byly porušeny neoalpidními přesmyky. Paleogenní a spodnomiocenní komplexy byly do malokarpatské soustavy včleněny během středního miocénu, kdy se začala otevírat vídeňská a podunajská pánev.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012