Record details

Title
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Paleozoic clastic sediments near Borotice east of Znojmo
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 68
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    devon
    litologie
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    struktury sedimentů
    textury sedimentů
Geographical name
    Borotice
    ČR-Morava
Keyword
    34-11
    Borotic
    Klastika
    Paleozoická
    Východně
    Znojma
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012