Record details

Title
    Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách
Author
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník konference Moravskoslezské Paleozoikum, Olomouc 2005 sborník abstraktů
Pages
    2
Keyword
    Altaidách
    Facie
    Kulmská
    Paleozoikum
    Variscidách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014