Record details

Title
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
Author
    Cháb, J.
    Zajíc, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Pages
    S. 201-201
Notes
    Překlad názvu: Paleozoic of the post-Variscan platform in the Bohemian Massif and adjacent areas - Upper Permian
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Massif
    Upper Permian
Keyword
    Blízkém
    Českém
    Masivu
    Okolí
    Paleozoikum
    Perm
    Platformy
    Povariské
    Svrchní
Abstract (in czech)
   Je zde poskytnut stručný přehled a charakteristiky sedimentů a faun svrchního permu v Českém masivu (území ČR i okolních států).
Abstract (in english)
   A brief overview and characteristics of the Upper Permian sediments and faunas in the Bohemian Massif have been provided (for both the Czech and adjacent territories).
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012