Record details

Title
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Jaroslava Tipková
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Tipková, Jaroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 27-28
Year
    1990
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    kalcit
    neogén
    pleistocén
    sedimenty jeskynní
    Slovenský kras
    speleologie
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hosťovce
    Včeláre
Keyword
    Dolného
    Formy
    Kalcitu
    Palygorskit
    Vrchu
    Zajímavé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012