Record details

Title
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
Statement of responsibility
    Petr Pauliš, Jan Malec, František Novák, Jiří Šura a Jaroslav Hak
Other titles
    Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic)
Author
    Hak, Jaroslav, 1931-
    Malec, Jan
    Novák, František, 1932-
    Pauliš, Petr, 1956-
    Šura, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 197-200
Year
    2008
Notes
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    galenit
    lokalita mineralogická
    ložisko malé
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    palygorskit
    prospekce
    pyromorfit
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    železnohorské krystalinikum
    železnohorský pluton
Geographical name
    Čechy východní (Česko)
    Křižanovice (Chrudim, Chrudim)
Keyword
    Česká
    Horách
    Křižanovic
    Minerály
    Olova
    Palygorskit
    Republika
    Supergenními
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012