Record details

Title
    Palynological investigation of the Late Paleozoic deposits from borehole K 5-2 at Rutba in the Western desert of Iraq
Statement of responsibility
    Milada Kalibová-Kaiserová
Other titles
    Palynologický výzkum svrchnopaleozoických sedimentů z vrtu K 5-2 v Rutbě v Západní poušti Iráku
Author
    Kalibová-Kaiserová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 34, no. 3
Pages
    p. 271-278
Year
    1989
Notes
    1 obr. v textu, 10 tab. foto v příl.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Classfication no.
    561
Subject category
    karbon
    perm
    rostlinné mikrofosilie
    technické prostředky (vrty ap.)
Geographical name
    Irák
Keyword
    5-2
    Borehole
    Deposits
    Desert
    Investigation
    Iraq
    Late
    Paleozoic
    Palynological
    Rutba
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012