Record details

Title
    Palynological research of the "stump horizon" in the Bílina opencast mine (Most Basin, Miocene, Czech Republic)
Other titles
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)