Record details

Title
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
Statement of responsibility
    Nela Doláková
Other titles
    13th International Cave Bear Symposium : September 20-24, 2007 : Brno, Czech Republic : proceedings (Variant.)
Author
    Doláková, Nela
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 35
Pages
    p. 47-52
Year
    2007
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    ochrana přírody
    paleontologie
    palynologie
    sedimentace kontinentální
    sedimenty jeskynní
    sympozium
Geographical name
    Hranický kras (Česko)
    Javoříčské jeskyně (Zábřežská vrchovina, Česko)
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Cave
    Czech
    Hranice
    Javoříčko
    Karsts
    Moravian
    Palynological
    Republic
    Sediments
    Studies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012