Record details

Title
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Alena Roszková, Nela Doláková
Other titles
    12th International Palynological Congress (IPC-XII) : 8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC-VIII) : Abstract volume (Variant.)
Author
    Doláková, Nela
    Roszková, Alena
Language
    anglicky
Source title - serial
    Terra nostra
Vol./nr.
    Vol. 2
Pages
    p. 237-238
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: Terra nostra
Classfication no.
    504
    561
Conspectus category
    56
    902
Subject group
    analýza pylová
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    lidské aktivity
    lokalita archeologická
    odlesňování
    vegetace
    záplavová niva
Geographical name
    Břeclav-Pohansko
    Morava (Česko)
Keyword
    Breclav
    Centre
    Czech
    Early
    Holocene
    Medieval
    Near
    Palynological
    Pohansko
    Republic
    Sediments
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012