Record details

Title
    Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV
Other titles
    Pollen analysis of Moravský Krumlov IV samples
Author
    Doláková, Nela
    Neruda, Petr
    Nerudová, Zdeňka
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě.
Notes
    Počet výtisků: 500
Thesaurus term
    Pollen analyses
Keyword
    Analýza
    IV
    Krumlova
    Moravského
    Palynologická
    Vzorků
Abstract (in czech)
   Z analýzy a charakteru pylových zrn, spor a zelených řas vyplývá, že většina sedimentů byla ukládána v období chladného klimatu.
Abstract (in english)
   The general character of pollen, spores and green algae most probably indicates that the sediments were deposited in a cold climate.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012