Record details

Title
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
Author
    Méon, H.
    Pacltová, B.
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 192-193
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/94/1744, GA ČR
    Projekt: PV403
Keyword
    Anoxic
    Anoxické
    Basins
    Bohemian
    Characteristics
    Charakteristika
    Cretaceous
    české
    Facie
    Facies
    Křídy
    Palynologická
    Pánve.Palynological
    Vocontian
    Vokontské
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012