Record details

Title
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí
Other titles
    Palynological studies in caves of the Moravian karstic area
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    3.Národní speleologický kongres
Pages
    3
Notes
    Akce: 2004 ; Sloup
Thesaurus term
    cave sediments
    Moravian Karst
    Palynology
Keyword
    Jeskynních
    Krasových
    Moravských
    Oblastí
    Palynologická
    Sedimentů
    Studia
Abstract (in czech)
   Palynologicky byly studovány sedimenty Morevského, Javoříčského a Hranického krasu. Stáří sedimentů bylo holocenní pleistocenní a miocenní. Studia umožňují paleoklimatické, paleogeografické a stratigrafické závěry. Problémy jeskynních tafocenóz spočívají v přítomnosti redeponovaných a sekundárně akumulovaných a selektovaných palynomorf.
Abstract (in english)
   Sediments of the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts were palynologically investigated. They were of Holocene, Pleistocene and Miocene ages. Palynological studies enable paleoclimatical, paleogeographical and stratigraphical conclusions. The palynological studies in caves bring about the transport problems of the plant rests from their original positions on the cave surface. This fact can cause the mixing of different ages components as well as the selection and secondary accumulation of differently resistent palynomorphs.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012