Record details

Title
    Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí.
Other titles
    Palynological studies in caves of the Moravian karstic area
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    5.Paleontologická konferencia Bratislava
Pages
    1
Notes
    Akce: 2004 ; bratislava
Thesaurus term
    cave sediments
    Moravian Karst
    Palynology
Keyword
    Jeskynních
    Krasových
    Moravských
    Oblastí
    Palynologická
    Sedimentů
    Studia
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012