Record details

Title
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
Other titles
    Palynological studies in the cave Za hájovnou Javoříčko Karst
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Pages
    6
Notes
    Akce: 2005 ; Prostějov
Thesaurus term
    cave sediments
    Palynology
    Quaternary
Keyword
    Hájovnou
    Javoříčský
    Jeskyni
    Kras
    Palynologická
    Studia
Abstract (in czech)
   Palynologická studia v sedimentech jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras ). Palynologicky zpracovatelné výsledky svrchní části profilů Kostnice II a Narozeninová chodba - interglaciál Holstein. Interglaciálního klima během sedimentace (Carpinus,, Acer, Tilia, Hedera Corylus, ojediněle Pterocarya. Svrchní část obou profilů průběžná vrstva 2b. Úbytek pylových zrn anemofilních (Pinaceae) rostlin směrem od původního jeskynního vchodu a naopak akumulace zoofilních (Asteroideae) zrn v hlubší části jeskyně.
Abstract (in english)
   The sediments of the two profiles Kostnice II (Charnel-house II) and Narozeninová chodba (Birthday corridor) from the cave Za Hájovnou in the Javoříčko Karst- palynology The applicable palynological results originated from the upper parts of both mentioned profiles - Holstein interglacial. The palynospectra confirmed the mild character of the climate during the sediment deposition (Carpinus, Hedera, Acer, Tilia, Corylus, the single Pterocarya ).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012