Record details

Title
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
Statement of responsibility
    Nela Doláková
Other titles
    Palynological studies in the Balcarka cave (Moravian Karst)
Author
    Doláková, Nela
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 2-4
Year
    2004
Notes
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    561
Subject group
    holocén
    jeskyně
    kenozoikum
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    pylová zrna
    redepozice
    speleotém
    spraš
    vegetace
Geographical name
    ČR-Morava
    Protivanov (Prostějov, Prostějov)
Keyword
    24-23
    Balcarka
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Palynologické
    Protivanov
    Výzkumy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012