Record details

Title
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
Statement of responsibility
    Nela Zdražílková
Other titles
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Author
    Zdražílková, Nela
Language
    česky
Source title - serial
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 83-93
Year
    1993
Notes
    2 obr., 1pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Classfication no.
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza pylová
    diagram pylový
    eggenburg
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    Plantae
    prostředí fluviolakustrinní
    prostředí terestrické
    terciér
Geographical name
    Čejkovice (Hodonín, Hodonín)
    ČR-Morava
Keyword
    Čejkovice
    HV-301
    Palynologické
    Vrtu
    Zpracování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012