Record details

Title
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová
Author
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 3
Pages
    s. 515-527
Year
    1989
Notes
    4 tab. foto, 2 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta
Classfication no.
    553.9
Subject category
    čelní hlubina
    geologie ložisek živic a zemních plynů
    rostlinné mikrofosilie
    technické prostředky (vrty ap.)
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
Keyword
    17
    19
    20
    Nesvačilského
    Palynologický
    Příkopu
    Rozbor
    Svahů
    Uhřice
    Vrtů
    Vzorků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012