Record details

Title
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
Author
    Bek, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 17-18
Year
    1993
Keyword
    Košic
    Ložiska
    Mladšího
    Okolí
    Paleozoika
    Palynologický
    Trňa
    Výzkum
    Zemplinika
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012