Record details

Title
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
Statement of responsibility
    Jiří Bek
Other titles
    Palynological investigation in the Upper Paleozoic Zemplinicum in the surroundings of the Trňa deposit near Košice
Author
    Bek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 17-18
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    karbon-svrchní
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    palynologie
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Košic
    Ložiska
    Mladšího
    Okolí
    Paleozoika
    Palynologický
    Trňa
    Výzkum
    Zemplinika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012