Record details

Title
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 90-93
Year
    2002
Notes
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR
    Překlad názvu: Palynological research of the coal seam and coaly deposits from the Open Mine Merkur, Tušimice, North Bohemian Basin, Lower Miocene
    Rozsah: 4 s.
Subject category
    environment
    pollen analyses
    stratigraphy
Keyword
    Dolu
    Hnědouhelná
    Merkur
    Miocén
    Palynologický
    Pánev
    Sedimentů
    Severočeská
    Sloje
    Spodní
    Tušimice
    Uhelných
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Všechny analyzované vzorky obsahují v celkovém obrazu typické skupiny terciérních neogenních spekter rozšířených zejména v hnědouhelných pánvích. Jde o společenstva bažinných dřevin, opadavých i stálezelených listnáčů a lemových travin, v časté kombinaci se zbytky algofyt. Nikde v bazálních sedimentech nebyly nalezeny významné prvky starší, předneogenní sedimentace.
Abstract (in english)
   The contribution deals with the micropaleontological research results of the coal seam and accompanying coaly deposits from the floor of the Open Mine Merkur, the significant locality where the mammalian remains of the Mammalian Neogene zone MN 3 were ascertained by Fejfar (1975). The parallel palynological research of the locality is of primary significance for the North Bohemian Lower Miocene sequences and recognition of the coal-forming vegetation and its environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012