Record details

Title
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová
Other titles
    Palynological investigation of the Polabí area (Bohemian Cretaceous Basin, Cenomanian)
Author
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 99-101, Příl. 9
Year
    2006
Notes
    1 diagr. a 1 tab. v textu, 5 fot. v Příl. 9
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    561
    912
Conspectus category
    912
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    jílovec
    křída-svrchní
    mapa geologická
    paleontologie
    palynomorfa
    pískovce
    prostředí brakické
    prostředí mělkovodní
    taxonomie
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geographical name
    Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Čechy (Česko)
    Zápy (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
Keyword
    13-13
    Brandýs
    Cenoman
    česká
    Křídová
    Labem
    Oblasti
    Palynologický
    Pánev
    Polabí
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012