Record details

Title
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Author
    Pacltová, B.
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2004, -
Pages
    s. 88-90
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Palynologically evidenced Cenomanian age in Kouřim area
    Příloha: Tab. V.
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
    fluvio-lacustrine deposits
    palynoflora
Keyword
    Cenoman
    Doložený
    Kouřimsku
    Palynologicky
Abstract (in czech)
   Na základě palynoflory (pylová zrna krytosemenných rostlin - Brenneripollis peroreticulatus, Tricolpopollenites parvulus, Perucipollis minutus) byl na Kouřimsku, ve vrtu Molitorov H1 doložen střední cenoman. Sedimentace odpovídala prostředí fluvio-lakustrinnímu s ojedinělými zástupci Prasinophyt - Leiosphaeridia sp. a Tasmanites sp.
Abstract (in english)
   Based on the palynological content of the samples from the borehole H1- Molitorov near Kouřim, the mid-Cenomanian age is evidenced by the presence of angiosperm pollen Brenneripollis peroreticulatus, Tricolpopollenites parvulus, Perucipollis minutus. Pteridophyte spores dominate the assemblage. Microscopic remains of resin have been recovered from black-grey claystone together with other plant debris. resin is in associations with conifers (Pinaceae, taxodiaceae, Cupressaceae). depositonal environment is most probably fluvio-lacustrine (the absence of true marine elelments, dinocysts and acritarchs), only rare green algae assigned to Prasinophyta (Leiosphaeridia sp., Tasmanites sp.) can indicate the proximity of the sea.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012