Record details

Title
    Palynology and stratigraphy of Peruc-Korycany Formation of Pecínov-Babín, Cenomanian, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová
Author
    Svobodová, Marcela
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 89-95
Year
    1992
Notes
    2 obr., 1 pl., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    biocenóza
    cenoman
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    palynologie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nové Strašecí
    Pecínov
Keyword
    Cenomanian
    Czechoslovakia
    Formation
    Palynology
    Pecínov-Babín
    Peruc-Korycany
    Stratigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012