Record details

Title
    Palynology of the Cenomanian-Lower Turonian: a comparison between Bohemian Cretaceous Basin and Vocontian through
Statement of responsibility
    H. Méon, Blanka Pacltová, Marcela Svobodová
Author
    Méon, H.
    Pacltová, Blanka
    Svobodová, Marcela
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte
Pages
    s. 30
Subject group
    česká křídová pánev
    křída-svrchní
    palynologie
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Subject category
    eventostratigrafie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Francie
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cenomanian-Lower
    Comparison
    Cretaceous
    Palynology
    Through
    Turonian
    Vocontian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012