Record details

Title
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Dios Basin, northern Bolivia
Author
    Bek, Jiří
    Dufka, P.
    Isaacson, P. E.
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 4
Pages
    s. 333-349
Year
    1996
Keyword
    Basin
    Bolivia
    Devonian
    Dios
    Lochkovian
    Madre
    Northern
    Palynology
    Sequence
    Tournaisian
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012