Record details

Title
    Parageneses and Crystal Chemistry of Arsenic Minerals
Author
    Drahota, P.
    Filippi, Michal
    Majzlan, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Reviews in Mineralogy & Geochemistry
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 1
Pages
    s. 17-184
Year
    2014
Notes
    Rozsah: 168 s. : P
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenic
    crystal structure
    mineralogy
    parageneses
Keyword
    Arsenic
    Chemistry
    Crystal
    Minerals
    Parageneses
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014