Record details

Title
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Zdeněk Dolníček, Vladimír Hoffman, Radek Škoda, Zdeněk Trdlička & Josef Zeman
Other titles
    Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Fojt, Bohuslav
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Hoffman, Vladimír
    Škoda, Radek
    Trdlička, Zdeněk
    Trdlička, Zdeněk, 1928-
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Sci. geol.
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 92
Pages
    55
    s. 3-57
Year
    2007
Notes
    5 obr., 16 diagr., 22 fot., 9 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    geologie ložisková
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kontrola zrudnění
    ložisko metamorfní
    ložisko stratiformní
    parageneze
    rudy barevných kovů
    rudy Pb
    rudy Zn
    silesikum
    složení chemické
Thesaurus term
    geochemistry
    Horní Město
    mineralogy
    stable isotopes
    sulphidic ore deposits
Geographical name
    Horní Město-oblast (Bruntál, Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Charakteristika
    Horního
    Jeseník
    Ložisek
    Města
    Nízký
    Okolí
    Paragenetická
    Rud
    Rýmařova
    širším
    Zn-Pb
Abstract (in czech)
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník) byla detailne studována
Abstract (in english)
   Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)were studie in detail
Contributor
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    24. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012