Record details

Title
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Jana Hladíková, Zdeněk Losos, Vladimír Šrein
Other titles
    A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
Author
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 77, č. 1-2
Pages
    s. 3-27
Year
    1992
Notes
    5 obr., 12 fot., 8 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    izotopy S
    ložisko metamorfované
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    parageneze
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    silesikum
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Benešov
    Horní Město
    Zlaté Hory
Keyword
    Ag-mineralizace
    Horní
    Ložiska
    Město
    Paragenetická
    Rýmařova
    Studie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012