Record details

Title
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
Statement of responsibility
    Bohuslav Fojt, Jiří Zimák
Other titles
    Paragenesis of the magnetite and pyrite occurrence "Kiessgrund" near Vernířovice (Northern Moravia)
Author
    Fojt, Bohuslav
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 73-74
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    ložisko metamorfované
    ložisko stratiformní
    magnetit
    metamorfika
    pyrit
    rudy Fe
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Vernířovice
Keyword
    14-24
    Bělá
    Kiessgrund
    Morava
    Parageneze
    Severní
    Vernířovic
    Výskytu
    železnorudného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012