Record details

Title
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
Other titles
    Mineral assemblages and chemistry of the bimetasomatic contact zones from the Žulová massif
Author
    Brož, Miroslav
    Losos, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Pages
    4
Notes
    Akce: 2002 ; 29.-31.5.2002, Olomouc a Petrov nad Desnou
Thesaurus term
    bimetasomatic contact zone
    garnet
    gneiss
    marble
    P-T conditions
    pyroxen
    Žulová massif
Keyword
    Bimetasomatických
    Chemismus
    Kontaktních
    Masivu
    Parageneze
    Zón
    žulovského
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky studia bimetasomatické kontaktní zóny, vyvinuté mezi mramory a pararulami v bezprostřední blízkosti granitoidů.
Abstract (in english)
   The bimetasomatic contact zone between calcite marble and biotite gneiss located about 5 m from Žulová massif granite (locality Boží hora-old quarry) was studied. The contact zone with thickness about 20 cm is composed of the following subzones (the middle part of this contact zone /subzones 2b,2c/ are strongly silicified): 1) dark biotite gneiss /Plg,Bi,K-fs,Qtz/ with enormous enrichment of biotite, 2) bimetasomatic contact zone (2a- transformed gneiss rich in Cpx /Plg,Bi,Cpx/, 2b- Plg-Cpx-zone /Plg,Cpx,Grs,Qtz/, Plg is transformed into zoisite and prehnite, 2c- Grs-Hd-zone /Grs,Hd,Qtz/, 2d- Wo-zone /Wo,Ves,accessory Di/, 3) coarse-grained calcite marble /Cal, accessory Di,Qtz/.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012