Record details

Title
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
Other titles
    Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Author
    Malec, Jan
    Táborský, Zdeněk
    Veselovský, František
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. XCVIII, č. 1
Pages
    10
Year
    2013
Thesaurus term
    skarns, magnetite, ore minerals, mineral assemblages, succesion, Bohemian-Moravian Highlands
Keyword
    Českomoravské
    Minerálů
    Parageneze
    Rudních
    Skarnech
    Sukcese
    Vrchoviny
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Studované skarny jsou situovány v kutnohorském krystaliniku (1 lokalita), svrateckém krystaliniku (6 lokalit) a v moldanubiku (3 lokality). Hlavním rudním minerálem skarnů je magnetit, avšak ve všech tělesech přítomen není. Obecné sulfidy se vyskytují většinou jen v malém množství. CoNiFe-(sulfo)arzenidy, Bi-(sulfo)teluridy, PbAgBi-sulfosole, bismutin, bismut a zlato jsou vzácné. Byly také pozorovány mikroskopické směsi Fe-sulfidů s Fe-oxidy, resp. Fe-oxisulfidy.
Abstract (in english)
   Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014