Record details

Title
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
Author
    Černý, P.
    Litochleb, J.
    Skála, R.
    Šrein, Vladimír
Conference
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí (28.06.1994-30.06.1994 : Ostrava-Poruba, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
Pages
    s. 10-12
Keyword
    Andoritu
    Hory
    Lill
    Ložiska
    Olova
    Parageneze
    Pb-Zn-Ag
    Příbram-Březové
    Sulfoantimonidy
    šachta
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012