Record details

Title
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein, Roman Skála, Pavel Černý
Other titles
    Paragenesis of Andorite with Pb-Sulphoantimonides from the Pb-Zn-Ag Příbram-Březové Hory Ore Deposit (Central Bohemia)
Author
    Černý, Pavel
    Litochleb, Jiří
    Skála, Roman
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí
Pages
    s. 10-12
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
    Vyd. 1.
Subject group
    Barrandien
    ložisko žilné
    mineralogie topografická
    rudy barevných kovů
    Sb (antimon - 51)
    siderit
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Březové Hory
    ČR-Čechy
    Příbram
Keyword
    Andoritu
    Hory
    Lill
    Ložiska
    Olova
    Parageneze
    Pb-Zn-Ag
    Příbram-Březové
    Sulfoantimonidy
    šachta
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012