Record details

Title
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
Statement of responsibility
    Josef Staněk
Other titles
    The mineral parageneses of the Dolní Bory-Hatě pegmatite dykes, Western Moravia, Czechoslovakia
Author
    Staněk, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Roč. 76, č. 1-2
Pages
    s. 19-49
Year
    1991
Notes
    8 tab.,3 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    fosfáty
    oxidy
    pegmatit
    silikáty
    strážecké moldanubikum
    sulfidy a sulfosoli
    živce
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Dolní Bory
Keyword
    Borů
    Dolních
    Hatí
    Minerálů
    Moravě
    Parageneze
    Pegmatitových
    Západní
    žil
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012