Record details

Title
    Parallel High Performance Computing on Composite Grids
Author
    Kohut, Roman
Conference
    LSSC 2003/4. : 04.06.2003-08.06.2003 : Sozopol, Bulharsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Large-Scale Scientific Computing. 4th International Conference, LSSC 2003 Sozopol, Bulgaria, June 4-8, 2003. Revised Papers
Pages
    s. 85-92
Notes
    Překlad názvu: Paralelní vysoce výkonné počítání na kompozitních sítích
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    composite grids
    FE solutions
Keyword
    Composite
    Computing
    Grids
    High
    Parallel
    Performance
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá konečněprvkovým řešením okrajových úloh lineární pružnosti na kompozitních sítích. Zvláštní pozornost je věnována implementaci a numerickým testům jak sekvenčních, tak paralelních kódů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012