Record details

Title
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
Other titles
    Flow and karst conduits parameters in the Czech Republic based on quantitative tracer tests
Author
    Bruthans, Jiří
    Vojtěchová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Vol./nr.
    Č. 2010
Pages
    4
Year
    2010
Thesaurus term
    flow
    hydrodynamic dispersion
    karst
    tracre test
Keyword
    Česku
    Kanálů
    Krasových
    Kvantitativních
    Parametry
    Proudění
    Stopovacích
    Základě
    Zkoušek
Abstract (in czech)
   Výsledky 26 stopovacích zkoušek provedených v různých krasových oblastech ČR byly srovnány. Střední rychlost proudění dosahuje 0,1-12 km/den
Abstract (in english)
   Results of 26 tracer tests were compared in karst areas in the Czech Republic. Mean flow velocity rech 0,1 to 12 km/day
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012