Record details

Title
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 88
Year
    1992
Notes
    2 pl.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    České středohoří
    diatomit
    křemen
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kučlín
Keyword
    Bíliny
    Křemene
    Kučlína
    Melanoflogitu
    Paramorfózy
    Po
    Pravděpodobném
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012