Record details

Title
    Paratingia wudensis sp. nov., a whole noeggerathialean plant preserved in an earliest Permian air fall tuff in Inner Mongolia, China
Author
    Bek, Jiří
    Pfefferkorn, H. W.
    Wang, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    American Journal of Botany
Vol./nr.
    Roč. 96, č. 9
Pages
    s. 1676-1689
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA301110701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Paratingia wudensis sp. nov. zachování celé rostliny ze spodního permu tufitických hornin Vnitřního Mongolska, Čína
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    in situ spores
    noeggerathiales
    Permian
    Permian (China)
    whole plant reconstruction
Keyword
    Air
    China
    Earliest
    Fall
    Inner
    Mongolia
    Noeggerathialean
    Nov
    Paratingia
    Permian
    Plant
    Preserved
    Sp
    Tuff
    Whole
    Wudensis
Abstract (in czech)
   V práci je prezentována rekonstrukce celé rostliny druhu Paratingia wudensis Wang, Pfefferkorn et Bek, sp. nov. ze spodního permu vulkanického tufu ve Vnitřním Mongolsku v Číně. Jedinečné zachování umožnilo rekonstruovat celou rostlinu včetně trojrozměrně zachovaných anizofylních listů, heterosporních šištic a spor in situ. Šištice jsou bisporangiátní s megasporami, které mají ekvatoriální strukturu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012