Record details

Title
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
Statement of responsibility
    L. Pospíšil, I. Hrušecký, V. Fejdi
Other titles
    3. výročný predvianočný seminár SGS (Variant.)
Author
    Fejdi, V.
    Hrušecký, Igor
    Pospíšil, Ľubomil
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca. Geovestník
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 15-16
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov., Geovest.
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie hlubinná
    interpretace
    kontinentální okraj pasivní
    měření geofyzikální
    platforma
    profil seizmický
    Západní Karpaty
    zóna suturová
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    Interpretece
    Limity
    Možnosti
    Okraj
    Pasivní
    Platformy
    Severoevropské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012