Record details

Title
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
Statement of responsibility
    Josef K. Moravec
Other titles
    A pathologic pygidium of the Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) from the Letná Formation of the Bohemian Ordovician in the Prague Basin (Barrandian)
Author
    Moravec, Josef K.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 91, Příl. 8
Year
    2006
Notes
    3 fot. v Příl. 8
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    55(1)
    562/569
    912
Conspectus category
    912
Subject group
    Barrandien
    exoskelet
    geologie regionální
    mapa geologická
    muzeum
    ordovik-střední
    paleontologie
    paleopatologie
    pražská pánev
    predace
    sbírka
    Trilobita
Geographical name
    Beroun (Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    12-41
    1845
    Barrandien
    Beroun
    Beyrich
    Clavigera
    českého
    Eccoptochile
    Letenského
    Ordoviku
    Pánvi
    Patologické
    Pražské
    Pygidium
    Souvrství
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012